Pokyny ke stažení ve formátu pdf >>

 

Pokyny pro Krajské finále přeboru škol v orientačním běhu

 

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů / Olomoucký krajský svaz orientačních sportů

Pořadatelský subjekt: Spolek orientačních běžců Olomouc (UOL)

Datum: středa 16. května 2018

 Shromaždiště: Svatý Kopeček, ambit v areálu Chrámu Navštívení Panny Marie, vchod vraty z východní strany, bude označen lampiony

Prezentace: na shromaždišti 9:30 – 10:30

Doprava:  MHD z Hlavního vlakového nádraží v Olomouci, z nástupiště D, odjezdy autobusu v 8.10, 8.30, 8.50, 9.10, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30 – do zastávky Svatý Kopeček – bazilika.
Zpět 13.33, 13.43, 13.50, 14.03 a pak každých 10 minut.
Cesta trvá cca 20 minut.

Parametry tratí:

Kategorie       Délka trati                   Počet kontrol                         Převýšení

 • DI/D3: délka 1,8 km, převýšení 40 m, 8 kontrol
 • DII/D5: délka 2,1 km, převýšení 50 m, 11 kontrol
 • DIII/D7: délka 2,7 km, převýšení 85 m, 15 kontrol
 • DIV/D9: délka 3,1 km, převýšení 90 m, 17 kontrol
 • DV/DS: délka 3,2 km, převýšení 110 m, 17 kontrol
 • HI/H3: délka 1,8 km, převýšení 40 m, 8 kontrol
 • HII/H5: délka 2,2 km, převýšení 50 m, 12 kontrol
 • HIII/H7: délka 2,8 km, převýšení 95 m, 17 kontrol
 • HIV/H9: délka 3,2 km, převýšení 100 m, 17 kontrol
 • HV/HS: délka 3,7 km, převýšení 130 m, 19 kontrol

 

Start: 00 = 11.00 – intervalový, dle startovních listin.

Vzdálenosti:
Shromaždiště – start – 150 m, modrobílé fáborky
Cíl – na shromaždišti

Mapa: Svatý Kopeček, měřítko 1 : 5 000, ekvidistance 5 m, stav duben 2018.
Mapy budou vodovzdorně upraveny.
Mapy nebudou odebírány v cíli závodu. Žádáme závodníky o dodržování fair play.

Zvláštní značky:      

 • Černý křížek – mapová značka 540 – zvláštní umělé objekty (různé přístřešky, či jiné lidskou rukou vyrobené věci)
 • Zelený křížek – mapová značka 419 – zvláštní vegetační objekty (vývrat)
 • Zelené kolečko – mapová značka 418 – zvláštní vegetační objekty (výrazný strom)

Popisy: Piktogramy budou na mapě a samoobslužně v centru závodu.

Terén: Kopcovitý, v ZOO většinou smíšený les, na Svatém Kopečku a v Samotiškách místní zástavba s hustou sítí komunikací.

Systém ražení: Bude použit elektronický systém SportIdent. Ve startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu vymazání. Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip. Ztráta zapůjčeného čipu bude pokutována částkou 700 Kč.

Časový limit: 120 minut pro všechny kategorie.

WC, mytí: v prostoru shromaždiště a veřejné WC asi 100 m od vchodu do prostoru shromaždiště. Veřejné WC je placené, ale závodníci obsluze oznámí, že jsou účastníci závodu a neplatí poplatek za užití WC.

Občerstvení: v cíli voda a iontový nápoj, další občerstvení je možno zakoupit v blízkých restauracích a cukrárnách na Svatém Kopečku.

Pravidla: Soutěží se podle pravidel ČSOS (k dispozici na www.orientacnibeh.cz). Pro zařazení žáků do jednotlivých kategorií platí pravidlo: V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození, přičemž obě podmínky musí platit současně. Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii.

Účast: V družstvu školy může v každé kategorii startovat 5 závodníků.

Hodnocení: V soutěži družstev bodují v každé kategorii vždy dva nejlepší závodníci dané školy/družstva. Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev škol (A, B, C atd.) krát 2 (znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně). Třetí, čtvrtý a pátý závodník družstva již body nezískávají a ani je „neberou” ostatním. Body se přidělují pro každou kategorii zvlášť a poté se sečtou body, které získala škola v jednotlivých kategoriích. V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva. Body do soutěže družstev se sčítají – do celostátního finále (6. 6. 2018 pořadatel Lokomotiva Pardubice) přímo postupují dvě školy v každé kategorii: v kategorii (D7, H7 + D9, H9) žáci, v kategorii (DS, HS) studenti. Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích.

Vyhlášení výsledků: cca ve 13.30 hodin na shromaždišti. Závodníci na 1. – 3.místě v každé kategorii obdrží perníkové medaile a drobné ceny věnované sponzory závodu. Nejlepší školy obdrží dort z Benešovy cukrářské výroby na Svatém Kopečku.

Předpis: Závodí se dle platných pravidel OB.

Protesty: Protesty se podávají pouze písemnou formou spolu s doložením vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu dle čl. 26.1 pravidel OB osobně, nebo dle čl. 26.2 poštou na adresu: SOB Olomouc, Partyzánská 22, Olomouc, 779 00.

Jury: Složení Jury bude oznámeno na shromaždišti závodu

 

UPOZORNĚNÍ:

 • závodníci se účastní na vlastní nebezpečí
 • zdravotní služba bude zajištěna v cíli závodu

Hlavní funkcionáři závodu:

 • ředitel závodu – Jindřich Smička
 • hlavní rozhodčí – Kristýna Skyvová (R2)
 • stavitel tratí – Jindřich Smička (R3)

Informace: https://www.sobolomouc.cz/kfskoly/

Kontakt: Jindřich Smička, tel.: 605 229 656, e-mail: jindrich.smicka@szpi.gov.cz 

Partneři závodu: AŠSK, ČSOS, Olomoucký kraj, Město Olomouc

Sponzoři: DSL Food Litovel, Nestle, Benešova cukrářská výroba Svatý Kopeček 

Poděkování za podporu: Závod se uskuteční díky vstřícnému přístupu provozovatelů chrámu Navštívení Panny Marie a Zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Dále děkujeme všem sponzorům, kteří poskytli věcné  dary pro vítěze kategorií jednotlivců i družstev. 

Jindřich Smička

ředitel závodu

Kristýna Skyvová

hlavní rozhodčí