Rozpis ke stažení >>

Krajské finále přeboru škol v orientačním běhu 2018

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů/Olomoucký krajský svaz orientačních sportů

 Pořadatelský subjekt: Spolek orientačních běžců Olomouc (UOL)

 Datum: středa 16. května 2018

Shromaždiště: Sv. Kopeček, tělocvična a okolí v areálu Chrámu Navštívení Panny Marie

 Doprava: pořadatel nezajišťuje dopravu. Sv. Kopeček je velmi dobře dostupný MHD od hlavního vlakového nádraží v Olomouci autobusem č. 11.

 Parkování: na placených parkovištích na Sv. Kopečku

 Prezentace: na shromaždišti 9:30 – 10:30

 Start: Intervalový, dle startovních listin, v 11:00 start prvních závodníků. Vzdálenost na start
do 200 metrů; modrobílé fáborky

Cíl: na shromaždišti

Mapa: Svatý Kopeček, měřítko 1 : 4 000, ekvidistance 5 m, stav duben 2018

 Terén: Kopcovitý, v ZOO většinou smíšený les, na Sv. Kopečku a v Samotiškách místní zástavba s hustou sítí komunikací

 Kategorie:

  • DI/D3 – mladší děti (děvčata) 1. – 3. ročník ZŠ, rok narození 2011, 2010, 2009, 2008
  • DII/D5 – starší děti (děvčata) 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2008, 2007, 2006
  • DIII/D7 – mladší žactvo (děvčata) 6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2006, 2005, 2004, prima a sekunda osmiletých gymnázií
  • DIV/D9 – starší žactvo (děvčata) 8. – 9. ročník, rok narození 2004, 2003, 2002, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
  • DV/DS – studenti (děvčata) 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií
  • HI/H3 – mladší děti (hoši) 1. – 3. ročník ZŠ, rok narození 2011, 2010, 2009, 2008
  • HII/H5 – starší děti (hoši) 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2008, 2007, 2006
  • HIII/H7 – mladší žactvo (hoši) 6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2006, 2005, 2004, prima a sekunda osmiletých gymnázií
  • HIV/H9 – starší žactvo (hoši) 8. – 9. ročník, rok narození 2004, 2003, 2002, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
  • HV/HS – studenti (hoši) 1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií 

Přihlášky: na předepsaném *.xlsx formuláři zašlete emailem na adresu jindrich.smicka@szpi.gov.cz
nejpozději do 10. 5. 2018!  Přihláškový formulář ke stažení >>

 Účast: V družstvu školy může v každé kategorii startovat 5 závodníků.

Vklad: Za závodníky startující v družstvech jednotlivých škol se vklad nevybírá.

Systém ražení: Bude použit elektronický systém SportIdent. Ve startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu vymazání. Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček „R”. Mapu s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka a školy. Mapu si po kontrole závodník vyzvedne na prezentaci. Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip. Pokud závodník nevlastní svůj čip SI, bude mu zapůjčen. Požadavek na zapůjčení je nutno uvést v přihlášce. U závodníků, kteří vlastní čip SI, se číslo tohoto čipu uvede v přihlášce. Ztráta zapůjčeného čipu bude pokutována částkou 700 Kč.

WC: v prostoru shromaždiště

Občerstvení: v cíli voda a iontový nápoj

Pravidla: Soutěží se podle pravidel ČSOS (k dispozici na www.orientacnibeh.cz). Pro zařazení žáků do jednotlivých kategorií platí pravidlo: V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození, přičemž obě podmínky musí platit současně. Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii.

Hodnocení: V soutěži družstev bodují v každé kategorii vždy dva nejlepší závodníci dané školy/družstva. Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev škol (A, B, C atd.) krát 2 (znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně). Třetí, čtvrtý a pátý závodník družstva již body nezískávají a ani je „neberou” ostatním. Body se přidělují pro každou kategorii zvlášť a poté se sečtou body, které získala škola v jednotlivých kategoriích. V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva.

Body do soutěže družstev se sčítají – do celostátního finále (6. 6. 2018 pořadatel Lokomotiva Pardubice) přímo postupují dvě školy v každé kategorii: v kategorii (D7, H7 + D9, H9) žáci, v kategorii (DS, HS) studenti

Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích.

Vyhlášení výsledků: cca ve 13.00 hodin na shromaždišti

UPOZORNĚNÍ:

– závodníci se účastní na vlastní nebezpečí

– zdravotní služba bude zajištěna v cíli závodu

Hlavní funkcionáři závodu:

ředitel závodu – Jindřich Smička

hlavní rozhodčí – Dušan Vystavěl (R1)

stavitel tratí – Jindřich Smička (R3)

Informacehttps://www.sobolomouc.cz/kfskoly/

Kontakt: Jindřich Smička, tel.: 605 229 656, e-mail: jindrich.smicka@szpi.gov.cz

 Partneři závodu: AŠSK, ČSOS, Olomoucký kraj, Město Olomouc

Sponzoři: DSL Food Litovel, Nestle, Benešova cukrářská výroba Svatý Kopeček