2022

3.12.2022 pořádáme zimní ligu ve Velké Bystřici

Sraz pořadatelů bude v 8.30 před Kulturním domem Nadační, kde následně připravíme vše potřebné ke zdárnému provedení závodu.


1.10.2022 pořádáme oblastní žebříček v Hlubočkách

Sraz pořadatelů v 7.30 ve Ski-Areálu Hlubočky.

Poděkování pořadatelům od ředitelky závodů:

Ahoj všem!
Rádi bychom Vám s Jindrou touto cestou ještě jednou moc poděkovali za Vaše aktivní zapojení do pořádání dnešního oblastního závodu v Hlubočkách. Funkce každého z Vás byla velmi důležitá a přispěla k bezproblémovému průběhu závodu, který si, troufám si tvrdit podle reakcí, všichni závodníci moc užili. Díky všem, kteří stáli v čele jednotlivých pořadatelských úseků a svými zkušenostmi nám usnadnili práci. V neposlední řadě také moc děkuji všem, kteří se podíleli na zajištění cen (i samotným sponzorům), které po době covidové bylo složitější než obvykle.
Velké díky Jindrovi, který pomohl zajistit převážnou většinu organizačních věcí a umožnil mi zapojit se do vedení závodu, a tím poznat, jak náročná pozice to je. 😉

 Díky a budeme se těšit na setkání na dalších závodech!


26. – 30.6. spolupracujeme s dalšími oddíly HO na pořádání LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE

30.6. je sraz pořadatelů v 7:30 na ZŠ Tererova. Pořadatelé, kteří přijedou autem bez materiálu parkují je v areálu školy mezi budovami na asfaltové ploše viz mapka. Auta s materiálem vjedou na hřiště z ulice U kovárny.


24.6. Dny orientace v přírodě v Hejčíně

V pátek 24.6.2022 jsme uspořádali náborový závod pro žáky druhého stupně MŠ a  ZŠ Svatoplukova 11, Olomouc>>. Startovalo se od 8 hodin a v průběhu čtyř vyučovacích hodin se jej zúčastnilo 128 dětí i se svými vyučujícími. Po krátkém úvodním seznámení si žáci i někteří učitelé proběhli připravenou trať s 10 kontrolami. I když nebyla trať úplně jednoduchá, všichni si s ní výborně poradili, někdy za pomoci zkušených orienťáků v prostoru závodu, někdy ve spolupráci s kamarády a mnozí šikovní samostatně. Dopoledne s mapou se vyvedlo, k čemuž přispělo i příjemné zázemí na školním dvoře a pěkné počasí.


30. 4. 2022 pořádáme v Mohelnici Mistrovství oblasti ve sprintu a Mistrovství oblasti sprintových štafet

Díky všem organizátorům a pořadatelům za to, že se podíleli na zdárném průběhu obou závodů!

Sraz pořadatelů je v sobotu 30.4. v 7:30 na shromaždišti závodu. Poté, co vybudujeme závodní arény zaujmeme určené pořadatelské posty (viz níže).  Ti, kdo pojedou s dětmi a budou hlídači kontrol, mohou přijet až na 9.00 hodin.

PARKOVÁNÍ POŘADATELŮ plánek>>
Pořadatelé, kteří nepovezou materiál, parkují na parkovišti před školou směrem k potoku.
Pořadatelé, kteří povezou materiál parkují v areálu školy, vjezd za školou v blízkosti hřiště (viz plánek).

Všem pořadatelům bude zajištěn oběd č.1 (viz rozpis). V případě zájmu o oběd č.2 je nutno kontaktovat Janu Smékalovou nejpozději do večera 25.4.


2019

17. – 23. 8. 2019 pomáháme pořádat MS neslyšících v OB

24. – 27.7.2019 pomáháme pořádat ME univerzit

15. 5. 2018 WOD – Světový den OB

V Olomouci proběhne akce ve Smetanových sadech od 15.00 do 19.00 hodin

 

5.4.2019 Olomoucký kufřík

V rámci výstavy TOURISM EXPO 2019 pořádáme již tradičně náborový závod ve Smetanových sadech.

POKYNY k závodu >>

2018

8.12.2018 Zimní ztráty a nálezy – závod zimní ligy HO

19.11.2018 zveřejněn Rozpis závodu >>

30.11.2018 zveřejněna Pozvánka >>

 

 

10. 11. 2018 Poslední kufr – závod podzimního oblastního žebříčku 2018

Informace pro pořadatele >>

web závodu >>

 

23. 5. 2018 WOD – Světový den OB

Startovalo se od 15 hodin od fontány. Pro veřejnost byly ve Smetanových sadech připraveny 4 nenáročné tratě. Jedna z nich již tradičně připravená tak, aby se dala absolvovat na kole, koloběžce in-linech, či s kočárkem.

 

http://worldorienteeringday.com/


16.5.2018 Krajské finále Přeboru škol v orientačním běhu

web závodu >>


27. 4. 2018 Dny orientace na Hradisku

V rámci celorepublikové akce „Dny orientace v přírodě“ uspořádal Spolek orientačních běžců Olomouc v areálu SŠZZ Olomouc U Hradiska 4 školní závod v orientačním běhu. kterého se zúčastnilo 80 žáků. Od 8 do 12:30 byly v k dispozici dvě tratě. Jednoduchá trať s 9 kontrolami  a trať se 13 kontrolami, na které už žáci řešili složitější postupy. Cílem akce bylo nejen žáky seznámit s naším pěkným sportem, ale i pomoci najít v jejich řadách ty, kteří by mohli školu reprezentovat na KF P škol 16.5.2018 na Svatém Kopečku.

 


 20. 4. 2018 Dny orientace v přírodě Velká Bystřice

V pátek 20.4.2018 jsme uspořádali náborový závod pro žáky druhého stupně ZŠ ve Velké Bystřici. Školní závod v orientačním běhu proběhl v rámci celorepublikové akce „Dny orientace v přírodě“. Od 8 do 12 hodin byla v intravilánu města připravena jednoduchá, rovinatá trať vedoucí zástavbou a parkem, na níž si své běžecké a orientační schopnosti ověřilo 117 žáků ZŠ. Většině závodníků se podařilo dosáhnout cíle akce, tj. nalézt podle mapy všechny určené kontroly. K tomu kromě rad zkušených orienťáků z řad Spolku orientačního běhu Olomouc přispělo i slunečné jarní počasí. V rámci akce děti i učitelé besedovali o mapách a jejich využití z různých úhlů pohledu. Kromě map pro orientační běh se seznámili s historií map a se způsobem znázornění věku lesních porostů na mapách lesnických.


 2017

4. 11. 2017 Závod podzimního oblastního žebříčku Poslední kufr

web závodu >>


24.5.2017 WOD – Světový den orientace 2017

V rámci WOD jsme uspořádali ve Smetanových sadech v Olomouci náborový závod na nenáročných tratích. Startovalo se od 15:00 do 17:30 u restaurace Fontána. Počasí přálo a za slunečného, byť chladného počasí si přišlo vyzkoušet orienťák 109 běžců, 59 žen a 50 mužů, různých věkových kategoriích. 45 dětí do 12 let, 27 dětí od 13 do 16 let, 7 závodníků bylo ve věku od 17 do 23 let a 30 bylo dospělých nad 23 let. Potěšili nás učitelé a vychovatelé dvou škol, kteří přivedli své žáky a vedoucí sportovních kroužků DDM Olomouc, kteří využili nabídky na zpestření zájmové činnosti svých svěřenců. Byly připraveny 4 tratě. IN-LINE trať 1,6 km dlouhou s 8 kontrolami bylo možné absolvovat na bruslích, na koloběžce (tu si zájemci mohli u nás zapůjčit), či s kočárkem. Trať A pro nejmenší byla dlouhá 0,5 km a bylo na ní 5 kontrol, trať B měřila 1 km a měla 6 kontrol a na trati C dlouhé 1,6 km museli závodníci najít 10 kontrol. Nebylo výjimkou, že si děti opatrně vyzkoušeli půlkilometrovou trať a pak se nadšeně vrhli do obíhání či objíždění dalších okruhů, mnozí závodníci si vyzkoušeli všechny tratě. Mnohde na kontrolách čekaly na závodníky otázky OB kvízu, jehož prostřednictvím se seznámili s některými zajímavostmi. Pro ty, kdož si nevěděli s některou odpovědí rady bylo v cíli k dispozici správné řešení. Pro všechny pak byly připraveny  diplomy, pro děti i drobné ceny.


25. 4. 2017 Dny orientace na Hradisku

V úterý 25.4.2017 jsme uspořádali již tradiční závod Dny orientace na Hradisku. Školní závod v orientačním běhu proběhl v rámci celorepublikové akce „Dny orientace v přírodě“. Od 12 do 15 hodin byla v areálu školy připravena jednoduchá trať, na níž si své běžecké a orientační schopnosti ověřilo 111 žáků. V kategorii středoškoláků soutěžilo 57 žáků SŠZZ Olomouc, kategorii mladších a starších žáků absolvovalo 54 účastníků SGO Olomouc. Mimo soutěž trať úspěšně zvládli i dva učitelé, kteří tak zvedli počet účastníků na 113. Bohužel předpověď počasí nebyla nejlepší a tak nepřišly další oslovené školy.


21. 4. 2017 Kvalifikační závod na LODM

Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje a SOB Olomouc pořádají 2. kvalifikační závod na Letní olympiádu dětí a mládeže 2017.


11. 2. 2017 OLOMOUCKÝ KUFŘÍK 2017

Náborový závod v rámci výstavy TOURISM EXPO 2017