2022

26. – 30.6. spolupracujeme s dalšími oddíly HO na pořádání LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE

30.6. je sraz pořadatelů v 7:30 na ZŠ Tererova. Pořadatelé, kteří přijedou autem bez materiálu parkují je v areálu školy mezi budovami na asfaltové ploše viz mapka. Auta s materiálem vjedou na hřiště z ulice U kovárny.


24.6. Dny orientace v přírodě v Hejčíně

V pátek 24.6.2022 jsme uspořádali náborový závod pro žáky druhého stupně MŠ a  ZŠ Svatoplukova 11, Olomouc>>. Startovalo se od 8 hodin a v průběhu čtyř vyučovacích hodin se jej zúčastnilo 128 dětí i se svými vyučujícími. Po krátkém úvodním seznámení si žáci i někteří učitelé proběhli připravenou trať s 10 kontrolami. I když nebyla trať úplně jednoduchá, všichni si s ní výborně poradili, někdy za pomoci zkušených orienťáků v prostoru závodu, někdy ve spolupráci s kamarády a mnozí šikovní samostatně. Dopoledne s mapou se vyvedlo, k čemuž přispělo i příjemné zázemí na školním dvoře a pěkné počasí.


30. 4. 2022 pořádáme v Mohelnici Mistrovství oblasti ve sprintu a Mistrovství oblasti sprintových štafet

Díky všem organizátorům a pořadatelům za to, že se podíleli na zdárném průběhu obou závodů!

Sraz pořadatelů je v sobotu 30.4. v 7:30 na shromaždišti závodu. Poté, co vybudujeme závodní arény zaujmeme určené pořadatelské posty (viz níže).  Ti, kdo pojedou s dětmi a budou hlídači kontrol, mohou přijet až na 9.00 hodin.

PARKOVÁNÍ POŘADATELŮ plánek>>
Pořadatelé, kteří nepovezou materiál, parkují na parkovišti před školou směrem k potoku.
Pořadatelé, kteří povezou materiál parkují v areálu školy, vjezd za školou v blízkosti hřiště (viz plánek).

Všem pořadatelům bude zajištěn oběd č.1 (viz rozpis). V případě zájmu o oběd č.2 je nutno kontaktovat Janu Smékalovou nejpozději do večera 25.4.


2019

17. – 23. 8. 2019 pomáháme pořádat MS neslyšících v OB

24. – 27.7.2019 pomáháme pořádat ME univerzit

15. 5. 2018 WOD – Světový den OB

V Olomouci proběhne akce ve Smetanových sadech od 15.00 do 19.00 hodin

 

5.4.2019 Olomoucký kufřík

V rámci výstavy TOURISM EXPO 2019 pořádáme již tradičně náborový závod ve Smetanových sadech.

POKYNY k závodu >>

2018

8.12.2018 Zimní ztráty a nálezy – závod zimní ligy HO

19.11.2018 zveřejněn Rozpis závodu >>

30.11.2018 zveřejněna Pozvánka >>

 

 

10. 11. 2018 Poslední kufr – závod podzimního oblastního žebříčku 2018

Informace pro pořadatele >>

web závodu >>

 

23. 5. 2018 WOD – Světový den OB

Startovalo se od 15 hodin od fontány. Pro veřejnost byly ve Smetanových sadech připraveny 4 nenáročné tratě. Jedna z nich již tradičně připravená tak, aby se dala absolvovat na kole, koloběžce in-linech, či s kočárkem.

 

http://worldorienteeringday.com/


16.5.2018 Krajské finále Přeboru škol v orientačním běhu

web závodu >>


27. 4. 2018 Dny orientace na Hradisku

V rámci celorepublikové akce „Dny orientace v přírodě“ uspořádal Spolek orientačních běžců Olomouc v areálu SŠZZ Olomouc U Hradiska 4 školní závod v orientačním běhu. kterého se zúčastnilo 80 žáků. Od 8 do 12:30 byly v k dispozici dvě tratě. Jednoduchá trať s 9 kontrolami  a trať se 13 kontrolami, na které už žáci řešili složitější postupy. Cílem akce bylo nejen žáky seznámit s naším pěkným sportem, ale i pomoci najít v jejich řadách ty, kteří by mohli školu reprezentovat na KF P škol 16.5.2018 na Svatém Kopečku.

 


 20. 4. 2018 Dny orientace v přírodě Velká Bystřice

V pátek 20.4.2018 jsme uspořádali náborový závod pro žáky druhého stupně ZŠ ve Velké Bystřici. Školní závod v orientačním běhu proběhl v rámci celorepublikové akce „Dny orientace v přírodě“. Od 8 do 12 hodin byla v intravilánu města připravena jednoduchá, rovinatá trať vedoucí zástavbou a parkem, na níž si své běžecké a orientační schopnosti ověřilo 117 žáků ZŠ. Většině závodníků se podařilo dosáhnout cíle akce, tj. nalézt podle mapy všechny určené kontroly. K tomu kromě rad zkušených orienťáků z řad Spolku orientačního běhu Olomouc přispělo i slunečné jarní počasí. V rámci akce děti i učitelé besedovali o mapách a jejich využití z různých úhlů pohledu. Kromě map pro orientační běh se seznámili s historií map a se způsobem znázornění věku lesních porostů na mapách lesnických.


 2017

4. 11. 2017 Závod podzimního oblastního žebříčku Poslední kufr

web závodu >>


24.5.2017 WOD – Světový den orientace 2017

V rámci WOD jsme uspořádali ve Smetanových sadech v Olomouci náborový závod na nenáročných tratích. Startovalo se od 15:00 do 17:30 u restaurace Fontána. Počasí přálo a za slunečného, byť chladného počasí si přišlo vyzkoušet orienťák 109 běžců, 59 žen a 50 mužů, různých věkových kategoriích. 45 dětí do 12 let, 27 dětí od 13 do 16 let, 7 závodníků bylo ve věku od 17 do 23 let a 30 bylo dospělých nad 23 let. Potěšili nás učitelé a vychovatelé dvou škol, kteří přivedli své žáky a vedoucí sportovních kroužků DDM Olomouc, kteří využili nabídky na zpestření zájmové činnosti svých svěřenců. Byly připraveny 4 tratě. IN-LINE trať 1,6 km dlouhou s 8 kontrolami bylo možné absolvovat na bruslích, na koloběžce (tu si zájemci mohli u nás zapůjčit), či s kočárkem. Trať A pro nejmenší byla dlouhá 0,5 km a bylo na ní 5 kontrol, trať B měřila 1 km a měla 6 kontrol a na trati C dlouhé 1,6 km museli závodníci najít 10 kontrol. Nebylo výjimkou, že si děti opatrně vyzkoušeli půlkilometrovou trať a pak se nadšeně vrhli do obíhání či objíždění dalších okruhů, mnozí závodníci si vyzkoušeli všechny tratě. Mnohde na kontrolách čekaly na závodníky otázky OB kvízu, jehož prostřednictvím se seznámili s některými zajímavostmi. Pro ty, kdož si nevěděli s některou odpovědí rady bylo v cíli k dispozici správné řešení. Pro všechny pak byly připraveny  diplomy, pro děti i drobné ceny.


25. 4. 2017 Dny orientace na Hradisku

V úterý 25.4.2017 jsme uspořádali již tradiční závod Dny orientace na Hradisku. Školní závod v orientačním běhu proběhl v rámci celorepublikové akce „Dny orientace v přírodě“. Od 12 do 15 hodin byla v areálu školy připravena jednoduchá trať, na níž si své běžecké a orientační schopnosti ověřilo 111 žáků. V kategorii středoškoláků soutěžilo 57 žáků SŠZZ Olomouc, kategorii mladších a starších žáků absolvovalo 54 účastníků SGO Olomouc. Mimo soutěž trať úspěšně zvládli i dva učitelé, kteří tak zvedli počet účastníků na 113. Bohužel předpověď počasí nebyla nejlepší a tak nepřišly další oslovené školy.


21. 4. 2017 Kvalifikační závod na LODM

Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje a SOB Olomouc pořádají 2. kvalifikační závod na Letní olympiádu dětí a mládeže 2017.


11. 2. 2017 OLOMOUCKÝ KUFŘÍK 2017

Náborový závod v rámci výstavy TOURISM EXPO 2017