Poslední kufr 2017

Rozpis ke stažení >>

Pořádající orgán: ČSOS – Hanácká oblast / Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje.
Pořádající subjekt: Spolek orientačních běžců Olomouc.

Klasifikace závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol
a intervalovým startem.

Datum: sobota 4. listopadu 2017.

Centrum závodu: Krčmaň, Obecní úřad a přilehlé hřiště GPS: N 49°31.068, E 17°20.735

Prezence: 9.00 – 10.15 v centru závodu.

Start: 00 = 11:00 – Intervalový start dle startovní listiny, kategorie P a HDR  od 00 do 90 dle pokynů startérů

Kategorie: D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, DH10N – smajlíci J (bez doprovodu), P – trať pro příchozí (cca 4 km), HDR – smajlíci (děti s doprovodem).

Vklady: HDR, P 50,- Kč / zvýšené 50,- Kč
DH10C, DH10N, DH12C, DH14C 50,- Kč / zvýšené 80,- Kč
ostatní kategorie 80,- Kč / zvýšené 120,- Kč
půjčovné čipu 10,- Kč
Forma úhrady: Vklady se platí v hotovosti při prezentaci nebo na účet č. 2100924349/2010, variabilní symbol 27xxxx, kde xxxx je číslo oddílu v adresáři ČSOS.

Přihlášky: Do pondělí 30. 10. 2017 do 23.59 hod. přes přihláškový systém ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz/, výjimečně přes E-mail: zborilctirad@seznam.cz (přihláška je platná po obdržení reply). Druhý termín přihlášek 1.11.2017 do 23.59 za zvýšené startovné 50%. Přihlášky po termínu za zvýšené startovné dle možností pořadatele, s výjimkou P a HDR.

Mapa: Chlum, mapoval Martin Poklop, stav 10/2016, revize 10/2017, měřítko 1:10 000, E=5m, formát A4, mapy budou vodovzdorně upraveny.

Popisy: Piktogramy budou k dispozici v centru.

Systém ražení: Elektronické, SportIdent.

Terén: „Netypický“ hanácký les, porostově velmi pestrý s hustou sítí cest, místy s drobnými terénními tvary, 230-344 m. n. m.

Parkování: V blízkosti centra na polní cestě a v obci, dle pokynů pořadatelů, bez poplatku,

Vzdálenosti:
Centrum–start:    do 1500 m.
Centrum–cíl:       do 1500 m (na start se jde kolem cíle – možnost odložení věcí).

Občerstvení: Po doběhu iontový nápoj, čaj. V centru závodu hospůdka a stánek s uzenými specialitami a dalším klasickým sortimentem. Dále bufet s všelijakými dobrůtkami domácí výroby.

WC, mytí: V centru závodu.

Vyhlášení výsledků: Závodníci na 1. – 3. místě v každé kategorii obdrží drobnou věcnou cenu. Dále bude provedeno vyhlášení celkových výsledků Hanáckého Superžebříčku jednotlivců za rok 2017 a Mistrovství Hanácké oblasti družstev žáků za rok 2017.

Informace: Jindřich Smička, tel. 605 229 656, E-mail: jindrich.smicka@szpi.gov.cz

Stránka závodu: https://www.sobolomouc.cz/poslednikufr/

Předpis: Závodí se dle platných pravidel OB, soutěžního řádu soutěží Hanácké oblasti v orientačním běhu na rok 2017 a souvisejících prováděcích předpisů k soutěžím Hanácké oblasti v orientačním běhu pro rok 2017.

Protesty: Protesty se podávají pouze písemnou formou spolu s doložením vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu dle čl. 26.1 pravidel OB osobně, nebo dle čl. 26.2 poštou na adresu: SOB Olomouc, Partyzánská 22, Olomouc, 779 00.

Upozornění 1: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní a propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Upozornění 2: V centru závodu i při cestě na start a z cíle se budete pohybovat v blízkosti frekventované silnice. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti.

Poděkování za podporu: Závod se uskuteční díky vstřícnému přístupu majitelů lesa, zejména Metropolitní kapitule u sv. Václava a díky spolupráci a podpoře obce Krčmaň.

Funkcionáři závodu:
Ředitel závodu – Jindřich Smička
Hlavní rozhodčí – David Smékal (R3)
Stavitel tratí – Eva Horčičková (R3) a Jindřich Smička (R3).

 Jak se již stalo dobrou tradicí, přivítáme, když se dostavíte na start závodu ve „společenském“ oděvu (masce) – letos opět vyhodnotíme a odměníme nejlepších 7 masek!!

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí Hanácké oblasti dne 6.10.2017.

 

Jindřich Smička – ředitel závodu
David Smékal – hlavní rozhodčí