Rozpis ke stažení >>

 POSLEDNÍ KUFR 2018

Rozpis 8. závodu Hanáckého žebříčku – podzim a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců na krátké trati, rankingový koeficient 1,0

 

Pořádající orgán: ČSOS – Hanácká oblast / Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje.

Pořádající subjekt: Spolek orientačních běžců Olomouc.

Klasifikace závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol
a intervalovým startem.

Datum: sobota 10. listopadu 2018.

Centrum závodu: Náměšť na Hané, zámek, GPS: N 49°35.900, E 17°03.750

Prezence: 9.00 – 10.15 v centru závodu.

Start: 00 = 11:00 – intervalový start dle startovní listiny, kategorie P a HDR  od 00 do 90 dle pokynů startérů

Kategorie: D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C

H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C

DH10N – smajlíci J (bez doprovodu),  P – trať pro příchozí (cca 4 km), HDR – smajlíci J (děti s doprovodem)

Vklady: HDR, P 50,- Kč / zvýšené 50,- Kč

DH10C, DH10N, DH12C, DH14C 50,- Kč / zvýšené 80,- Kč

ostatní kategorie 80,- Kč / zvýšené 120,- Kč

půjčovné čipu 10,- Kč

Forma úhrady: Vklady se platí v hotovosti při prezentaci nebo na účet č. 2100924349/2010, variabilní symbol 27xxxx, kde xxxx je číslo oddílu v adresáři ČSOS. Pokud nebude údaj o zaplacení v ORISu, vezměte s sebou potvrzení o platbě na prezentaci.

Přihlášky: Do pondělí 5. 11. 2018 do 24.00 hod. přes přihláškový systém ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz/, výjimečně přes e-mail: jindrich.smicka@szpi.gov.cz (přihláška je platná až po obdržení odpovědi).
Přihlášky po termínu za zvýšené startovné dle možností pořadatele, s výjimkou P a HDR.

Mapa: Švédská hradba, mapovali Petr Hynek, Pavel Grulich, stav 10/2018, měřítko 1:10 000, E=5m, formát A4, mapový klíč ISOM 2000, mapy budou vodovzdorně upraveny.

Popisy: Piktogramy budou k dispozici v centru.

Systém ražení: Elektronické, SportIdent. Krabičky budou nastaveny na kontaktní způsob ražení.

Terén: „Netypický“ hanácký les, porostově velmi pestrý s hustou sítí cest, místy s výraznými terénními tvary, v severní části s prudkým svahem k řece Šumici

Parkování: Ve vzdálenosti do 300 m od centra na louce u lesa, dle pokynů pořadatelů, bez poplatku.

Vzdálenosti:

  • centrum – start:   do 600 m
  • centrum – cíl:      do 600 m

Občerstvení: Po doběhu iontový nápoj, voda, čaj. V centru závodu stánky s uzenými specialitami a dalším klasickým sortimentem. Dále bufet s všelijakými dobrůtkami domácí výroby.

WC, mytí: V centru závodu.

 Vyhlášení výsledků: Závodníci na 1. – 3. místě v každé kategorii obdrží drobnou věcnou cenu. Dále bude provedeno vyhlášení celkových výsledků Hanáckého Superžebříčku jednotlivců za rok 2018 a Mistrovství Hanácké oblasti družstev žáků za rok 2018.

 Informace:  Jindřich Smička, tel. 605 229 656, e-mail: jindrich.smicka@szpi.gov.cz
a stránky závodu https://www.sobolomouc.cz/poslednikufr18/

 Předpis: Závodí se dle platných pravidel OB, soutěžního řádu soutěží Hanácké oblasti v orientačním běhu na rok 2018 a souvisejících prováděcích předpisů k soutěžím Hanácké oblasti v orientačním běhu pro rok 2018.

 Protesty: Protesty se podávají pouze písemnou formou spolu s doložením vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu dle čl. 26.1 pravidel OB osobně, nebo dle čl. 26.2 poštou na adresu: SOB Olomouc, Partyzánská 22, Olomouc, 779 00.

 Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní a propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

 Poděkování za podporu: Závod se uskuteční díky vstřícnému přístupu majitelů lesa a díky spolupráci a podpoře městysu Náměšť na Hané, zejména paní starostce a paní kastelánce na zámku.

Ochrana osobních údajů: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodu a v informačním systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/).

Fotografování: V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Dále mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB apod.) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte tuto skutečnost, prosím, fotografovi.

Funkcionáři závodu:

  • Ředitel závodu – Jindřich Smička
  • Hlavní rozhodčí – David Smékal (R3)
  • Stavitel tratí – David Kopecký (R3).

 

Jak se již stalo dobrou tradicí, přivítáme, když se dostavíte na start závodu ve „společenském“ oděvu (masce) – letos opět vyhodnotíme a odměníme nejlepších 7 masek!!

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí Hanácké oblasti dne 8. 10. 2018.