Velká pochvala Davidovi Smékalovi za přípravu středečního tréninku (byl opravdu zajímavý) a Kláře Šimonové za provedenou aktualizaci tréninkové mapy .