Tréninky

Tréninky zima / listopad 2017 až březen 2018

Úterý od 16:30

Běžecký trénink pro kategorie D14, H14 a starší. K převlékání lze využít šatnu na DDM Olomouc. Do 16:15 sraz na DDM,  v 16:30 začíná trénink na Lokotce. Vedou Ivča a DavidK.

 

Středa od 15:30

Pro členy kroužku OB při DDM Olomouc zajištěna tělocvična SPŠS a třída DDM Olomouc
Mladší (do roku nar. 2006, tj. do D12, H12):
15:30 – 16:15 tělocvična, 16:15 – 17:00 třída (vedou Klárka, Zuza, Martina)
Starší (nar. 2005 a starší, tj. od D14, H14):
16:15-17:00 tělocvična (DavidK, DavidS) a 17:00-18:00 třída (DavidK, DavidS, Martina, Zuza)

 

Čtvrtek od 18:00

Pro kategorie D16, H16 běžecké tréninky a tréninky v tělocvičně . V 18 hodin se od DDM Olomouc vybíhá na běžecký trénink a po něm od 18:45 do 20:00 následuje v tělocvičně DDM trénink obratnosti, posilování, různé hry včetně mapových aj. Vede DavidS.

Čtvrtek od 16:30

Pro děti kategorií D10 H10, D12, H12, D14, H14 kondiční trénink. Od listopadu (po změně času) je sraz 16:30 na parkovišti a startu in line stezky v Řepčíně u Břetislavovy ulice. Je to nejbližší kousek přírody za Olomoucí, kde se v zimě nebudeme tak moc dusit smogem, jako když se běhá ve městě. Místo některých tréninků půjdeme plavat na bazén… Spoj autobusů 18, nebo 20, dá se dojet i na kole, nebo autem. Rodiče si samozřejmě mohou jít zaběhat s dětmi. Konec tréninku kolem 17:30. Vede Martina a Zuza.

 

Víkendové závody a soustředění

KALENDÁŘ ZÁVODŮ ZIMNÍ LIGY najdete na ORISu http://oris.orientacnisporty.cz/ (nutno zobrazit lokální závody)

SOUSTŘEDĚNÍ a další OB akce na webu Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti: http://ste.eso9.cz/SCM/

Na tréninky se těší kolektiv trenérů UOL (Jindra, David K, David S, Zuza, Ivča a Martina)