O klubu

Spolek orientačních běžců Olomouc

Oddílový ZPRAVODAJ 2024 >>

Oddílový ZPRAVODAJ 2023 >>

Oddílový ZPRAVODAJ  2022 >>

Informace pro členy Spolku orientačních běžců Olomouc na sezónu 2022 (dokument ve formátu pdf je určen k oboustrannému tisku).

 

Přínosy orientačního běhu

Orientační běh je sport, který souzní s přírodou a lze ho dělat až do vysokého věku. Dokáže komplexně rozvíjet pohybové dovednosti, díky pohybu na čerstvém vzduchu upevňuje zdraví a zároveň učí vnímat přírodu, pohybovat se v ní a chránit ji. Orientační běh také rozvíjí intelektuální potenciál, vede zejména děti k samostatnosti a ty se pak dokážou lépe rozhodovat a snáze překonávat životní překážky. Zároveň jde o rodinný sport, kdy se často k dětem přidávají i jejich rodiče a prarodiče. Utužuje se tak rodinné pouto a členové rodiny spolu tráví aktivně svůj volný čas.

Historie

Oddíl orientačního běhu existuje v Olomouci již od roku 1971. Po dlouhé období byl orientační běh spjat s Univerzitou Palackého v Olomouci, kde spadal pod její sportovní klub.
Na konci roku 2015 se orientační běh, zejména z finančních důvodů, osamostatnil a byl založen Spolek orientačních běžců Olomouc (dále jen SOB Olomouc). Jde tedy o nově založený spolek s vlastní právní subjektivitou, jehož činnost ovšem plynule navazuje na činnost předchůdce SK UP Olomouc.

Členská základna

Stav k datu řádné registrace sekce OBPočet registrovaných k 1.1.2020
CELKEM107
Děti do 14 let28
Dorost ve věku 15-18 let21
Dospělí 19-35 let8
Veteráni 36-50 let25
Legendy 51-65 let18
Nesmrtelní 66 a více let7

Práce s dětmi a mládeží

S dětmi pracuje tým zkušených trenérů a řídí se zásadami:

 • zdravý a všestranný rozvoj pohybových dovedností dětí
 • výuka orientace v terénu
 • upevňování vztahu k přírodě

Dle věku jsou děti rozděleny do čtyř tréninkových skupin:

 1. nejmenší děti od 5 do 10 let (předžáci – kategorie HDR a DH10)
  Děti se formou hry seznamují s nejrůznějšími sporty: míčové hry, gymnastika, jóga, běžecké lyžování v zimním období; v tělocvičně a v létě venku pak běh, jízda na kole a na bruslích, plavání aj. Kroužek orientačního běhu již dlouhodobě funguje při Domě dětí a mládeže v Olomouci a v posledních letech zaznamenává narůstající zájem o tento sport.
 2. děti 10 – 14 let (žáci – kategorie DH12 a DH14)
  Stále hravá forma, ale už se přidává práce s mapou a mapovým klíčem. Jde o období, kdy se děti samostatně vydávají do lesa a učí se pohybu v terénu.
 3. děti 14 – 18 let (dorostenci – kategorie DH16 a DH18)
  Indiáni už ovládají mapu, umějí se pohybovat v lese a rádi závodí.
 4. individuální přístup (junioři a dospělí)
  Od 15 let se mládeži dokážeme věnovat individuálně. Až v tomto věku nastupuje u dětí, které jsou ochotny pracovat na svém zlepšení, systematický trénink formou individuálních tréninkových plánů.

Aktivity pořádané pro děti:

 • pravidelné tréninky v lese od jara až do podzimu
 • pravidelné tréninky v tělocvičně – zima
 • mapová teorie ve třídě – zima
 • soustředění oddílu – jaro, podzim
 • letní tábor se zaměřením na orientační běh

SOB Olomouc spolupořádá a účastní se také soustředění v zahraničí.

Sportovní úspěchy

Oddíl orientačního běhu patří tradičně k velmi úspěšným sportům města Olomouce.

V oddíle SOB Olomouc začínalo několik současných reprezentantů/elitních závodníků v orientačním běhu … Tereza Janošíková, Vít Horčička, Vendula Horčičková, Lenka Poklopová, Johanka Šimková, Martin Poklop, Adéla Indráková, Adéla Jakobová (Bogárová).

Stabilně úspěšnými závodníky SOB Olomouc jsou :

 • v kategorii žáků/dorostenců Lenka Jílková, Terka Paulíčková, Viky Smékalová, Vlaďka Raclavská, František Dostál, Markéta Bídová
 • V kategorii veteránek Eva Horčičková, Iva Poklopová, Hana Jílková
 • V kategorii mladších veteránů David Kopecký,  Jan Horký, Robert Zbíral
 • V kategorii zkušených veteránů Antonín Navrátil,  Roman Šimek

Přehled mistrovských titulů SOB Olomouc (dříve SKUP Olomouc, dříve TJ Slavia Olomouc)

RokUmístěníZávodKategorieJméno
1975 MČR NOBD 20Kolajová Blanka
1976 MČR LOBH 18Václavek Tomáš
1987 MČR dlouháD 20Šubrtová Blanka 
1988D 21Hrdinová Marie
1996 MČR NOBH 16Vlach Jaromír
1997D 21Hrdinová Marie
1997 MČR NOBH 16Vlach Jaromír
19983D 21Hrdinová Marie
19983D 21Hrdinová Marie
19991D 20Stará Zdenka
19991D EHrdinová Marie
19992D 20Stará Zdenka
19993D 21Hrdinová Marie
19993D EHrdinová Marie
20051MČR sprintD 16Jakobová Adéla
20061MED sprintD 16Jakobová Adéla
20061MED štafetaD 16Jakobová Adéla
20062MČR klasikaD 16Jakobová Adéla
20062MČR sprintD 16Jakobová Adéla
20063MED klasikaD 16Jakobová Adéla
20063 MČR NOBD 16Šimková Johanka
20071MED štafetaD 16Indráková Adéla
20071MČR krátkáD 18Jakobová Adéla
20072MČR sprintD 16Horčičková Vendula
20072MČR krátkáD 16Indráková Adéla
20072MED klasikaD 16Indráková Adéla
20072MED sprintD 16Indráková Adéla
20072MČR štafetaD 18Jakobová Adéla
20072MČR štafetaD 18Poklopová Lenka
20072MČR štafetaD 18Indráková Adéla
20073MČR klasikaD 16Indráková Adéla
20073MČR sprintD 16Indráková Adéla
20073 MČR NOBD 16Šimková Johanka
20073MČR sprintD 18Jakobová Adéla
20073MED štafetaD 18Jakobová Adéla
20081MČR klasikaD 16Horčičková Vendula
20081MČR krátkáD 16Horčičková Vendula
20081MČR sprintD 20Poklopová Lenka
20082MED klasikaD 16Horčičková Vendula
20083D 16Šimková Johanka
20083 MČR NOBD 16Šimková Johanka
20083MČR krátkáD 16Šimková Johanka
20083MED klasikaD 18Jakobová Adéla
20083MED štafetaD 18Jakobová Adéla
20091MČR klasikaD 16Horčičková Vendula
20091MČR krátkáD 16Horčičková Vendula
20091MED klasikaD 16Horčičková Vendula
20091 MČR NOBD 16Šimková Johanka
20091MČR štafetaD 18Čermáková Madla
20091 MČR NOBD 18Indráková Adéla
20091MČR krátkáD 18Indráková Adéla
20091MČR štafetaD18Horčičková Vendula
20091D 16Horčičková Vendula
20092D 18Čermáková Madla
20092MČR sprintD 16Horčičková Vendula
20092MED štafetaD 16Horčičková Vendula
20092MČR dlouháD 18Horčičková Vendula
20092MČR dlouháD 18Šimková Johanka
20092MČR dlouháD 20Poklopová Lenka
20093MČR sprintD 18Indráková Adéla
20093 MČR NOBD 20Jakobová Adéla
20093MČR sprintD 20Jakobová Adéla
20093D 20Poklopová Lenka
20101D 18Šimková Johanka
20101D 18Šimková Johanka
20101 MČR NOBD 20Indráková Adéla
20102 MČR NOBD 18Horčičková Vendula
20102MČR sprintD 18Šimková Johanka
20102MČR štafetaD 18Šimková Johanka
20102MČR štafetaD18Horčičková Vendula
20103D 17Šimková Johanka
20103MČR klasikaD 18Horčičková Vendula
20103 MČR NOBD 18Šimková Johanka
20103MČR dlouháD 20Indráková Adéla
20103MČR sprintD 20Indráková Adéla
20112D 20Šimková Johanka
20113 MČR NOBD 18Šimková Johanka
20111MČR NOBD 21Poklopová Lenka
20112MČR krátkáD 18Horčičková Vendula
20111MED štafetaD 18Horčičková Vendula
20111MED štafetaD 18Šimková Johanka
20122D 20Šimková Johanka
20122 MČR NOBD 20Šimková Johanka
20122MČR sprintD 21Jakobová Adéla
20123MČR sprintD 20Horčičková Vendula
20122MČR krátkáD 20Horčičková Vendula
20122MČR klasikaD 20Horčičková Vendula
20131MČR sprintD 20Horčičková Vendula
20131JMS štafetaD 20Horčičková Vendula
20133MČR klasikaD 20Horčičková Vendula
20143 MČR NOBD 16Tereza Janošíková
20142MČR sprintD 21Horčičková Vendula
20141MČR krátkáD 21Horčičková Vendula
20143MČR krátkáD 16Tereza Janošíková
20143MČR klasikaD 21Horčičková Vendula
20142MČR sprintových štafetDH18Tereza Janošíková
20141MČR štafetaD 21Horčičková Vendula
20141MČR štafetaD 21Jakobová Adéla
20141MČR štafetaD 21Poklopová Lenka
20142MED sprintD 16Tereza Janošíková
20143MED klasikaD 16Tereza Janošíková
20141MED štafetaD 16Tereza Janošíková
20152 MČR NOBD 16Tereza Janošíková
20152MČR sprintD 16Tereza Janošíková
20152MČR krátkáD 16Tereza Janošíková
20151MČR klasikaD 16Tereza Janošíková
20151MED sprintD 16Tereza Janošíková
20151MED klasikaD 16Tereza Janošíková
20151MED štafetaD 16Tereza Janošíková
20161 MČR NOBD 18Tereza Janošíková
20161MČR sprintD 18Tereza Janošíková
20162MČR sprintových štafetDH18Tereza Janošíková
20163MČR krátkáD 18Tereza Janošíková
20162MED štafetaD 18Tereza Janošíková
20162MED sprintD 18Tereza Janošíková
20161MČR klasikaD 18Tereza Janošíková
20161MČR štafetaD 18Tereza Janošíková