Kdo je kdo

Všem klubům OB byl adresován e-mai od Petra Pekka Karvánka, ze kterého cituji:

“Milí přátelé, orienťáci,
práce na publikaci OB70 se blíží ke konci. Poslední (ale velmi důležitá) kapitola má název “Kdo je kdo”.
V této kapitole by měly být zařazeny všechny osobnosti OB let minulých a současných, které nemají svůj samostatný celostránkový medailonek, nicméně jejich význam v činnosti sportovní, trenérské, mapařské, bafuňářské, podnikatelské, profesní, celospolečenské, atd… přesahuje běžnou, možná ošklivě řečeno “spotřební” OB populaci.
Protože není v našich silách obsáhnout tak široké spektrum lidí, prosíme Vás, předsedy a zástupce klubů, o spolupráci.”

Pokud vám v seznamu Kdo je kdo chybí někdo, o kom jste jednoznačně přesvědčeni, že by neměl chybět, tak prosím dejte obratem vědět Jindrovi Smičkovi, který na základě vašich návrhů a počtu hlasů zašle konečnou nominaci za náš oddíl. Celá akce má závěrku na konci února, takže se svými návrhy neváhejte.

Seznam KDO JE KDO >>

  • V 1. sloupci jsou ti, kdo mají v publikaci svůj samostatný medailonek (to je již uzavřeno a hotovo)
  • Ve druhém sloupci je zatím nehotový seznam dalších, které navrhl autorský tým publikace
  • Dole najdete i ukázku, jak taková zmínka o dotyčném vypadá