Oddílové čipy

výbor SOB Olomouc schválil nákup erárních oddílových SI čipů. V současnosti tak máme pět čipů, které budou u mě. V případě potřeby půjčení (primárně pro začínající závodníky) mě kontaktujte (608252722 nebo kopecky@ueb.cas.cz) v dostatečném časovém předstihu před závodem, aby bylo možné čip dohlásit přímo v ORISu v klidu z domova.