Přednáška M. Poklopa

V úterý 2.5.2017 od 17:30 na DDM Olomouc můžete besedovat s Martinem Poklopem o výživě sportovců. Zváni jsou nejen členové SOB Olomouc, ale i žáci z kroužku DDM Olomouc, jejich rodiče, zkrátka všichni, kdo mají o danou tématiku zájem.