Registrace pro sezónu 2018

Od 1.1. do 28.2.2018 je termín řádné registrace sekce OB Českého svazu orientačních sportů pro příští sezónu. Pokud máte zájem letos závodit, je nejvyšší čas se zaregistrovat. Registraci spolku i jeho členů pro pěší OB prostřednictvím aplikace ORIS má na starosti Zuza Štrajtová (strajtp#volny.cz, 7239343654). Zaregistrován bude každý člen spolku, který projeví o registraci zájem (nejlépe prostřednictvím e-mailu) a do 20.2.2018 uhradí roční členský příspěvek. Ve Zpravodaji 2018 najdete jak zaplatit členské příspěvky, jak je to s úhradou nákladů spojených se závoděním včetně dopravy na závody, jak to bude letos s tréninky, jak se zaregistrovat do dalších sekcí ČSOS aj.  Zpravodaje a další vnitřní oddílové dokumenty jsou na tomto webu v sekci Dokumenty>>

Heslo k dokumentům bylo dnes zasláno e-mailem všem členům SOB Olomouc na adresu, kterou mají uvedenu v ORISu. Pokud vám heslo nedošlo nebo máte jinou potíž s registrací, s přístupem k oddílovým dokumentům či do ORISu, kontaktujte Zuzu Štrajtovou. V případě nejasností kolem plateb kontaktujte Lenku Holečkovou.

Registrace u ČSOS pro pěší OB se řídí Prováděcími předpisy k registracím sekce OB>>