SOB Olomouc – činnost spolku v roce 2022

SOB Olomouc – činnost spolku v roce 2022

Hlavním cílem činnosti spolku SOB Olomouc je podpora a rozvoj sportovních aktivit dětí, mládeže, dospělých a seniorů, vyhledávání talentů z řad mládeže, podpora jejich výkonnostního růstu při sportovních aktivitách, týmově spolupráce, zodpovědnosti, cílevědomosti a podpora zásad fair play.

Orientační běh je sport, který souzní s přírodou a lze ho dělat až do vysokého věku. Dokáže komplexně rozvíjet pohybové dovednosti, díky pohybu na čerstvém vzduchu upevňuje zdraví a zároveň učí vnímat přírodu, pohybovat se v ní a chránit ji. Orientační běh také rozvíjí intelektuální potenciál, vede zejména děti k samostatnosti a ty se pak dokážou lépe rozhodovat a snáze překonávat životní překážky.

Zároveň jde o rodinný sport, kdy se často k trénujícím dětem přidávají i jejich rodiče a prarodiče, nebo naopak mladší generace přejímá životní styl a hodnoty svých rodičů. Utužuje se tak rodinné pouto a členové rodiny spolu tráví aktivně svůj volný čas. Tréninkovou činností naše členy připravujeme na závody v orientačních sportech, které tmelí kolektiv dětí i dospělých, umožňují sdílet pozitivní emoce a naučí vypořádávat se s emocemi negativními.

 

Tréninková činnost v rámci SOB Olomouc:

Hlavní trenérem spolku je Eva Bartoňová, která s Pavlou Horovou koordinuje činnost tréninkových skupin. Tréninkové skupiny SOB Olomouc jsou rozděleny podle kategorií v OB sezóně 2022

 • juniory a dospělé (D20 H20 a starší) vede Pavla Horová, Ivana Poklopová a David Smékal; tréninky jsou připraveny obvykle každé úterý (atletický trénink), středa (mapový trénink v lese, v zimě pak tělocvična) a čtvrtek (společný výběh)
 • dorost (D16, H16, D18 a H18) vedou David Kopecký, Hana Jílková a Michal Paulíček
 • žactvo (DH10, DH12, DH14) vedou Jiří Kubíček a Malaska Lukáš, tréninky obvykle jednou týdně (mapový trénink v lese nebo tělocvična), snažíme se o propojení tréninkových skupin,
 • děti do 8 let (HDR) a začátečníky vede Roman Šimek a Zuza Štrajtová, tato skupina má společné mapové tréninky pouze v době závodní OB sezóny na jaře a na podzim, vítána byla účast rodičů či jiného doprovodu.

Počátek roku byl charakteristický individuálními tréninky běhu v terénu v rámci projektu SOB Tour 2022 v širším okolí Olomouce. Připravených dvanácti tras se zúčastnilo 25 běžců, kteří uběhli úhrnem přes tisíc kilometrů. Projekt měl i charitativní rozměr, neboť účastníci prokázali, že orientační běh není jen o běhání s mapou (či bez ní), neboť vybrali na dobrovolném startovném 7150,-Kč, které následně předali formou finančního daru obecně prospěšné společnosti Šance Olomouc. Ta se zaměřuje mimo jiné dobročinné akce na pomoc hospitalizovaným dětem a zlepšení nemocničního prostředí a lékařské péče.

První velká orientační výzva pod názvem “Krátký den” byla ve skutečnosti sakra dlouhá. Ale zážitek, být u základu nové tradice štafetového závodu po vzoru skandinávských legendárních závodů Tiomila a Jukola, za účasti 374 závodníků, kteří vytvořili skvělou atmosféru závodu, stál za to.

Motto tohoto závodu “Nahoď oddílové barvy, připrav si čelovku a bojuj za svůj klub až do noci” bylo opravdu výstižné. Naše štafeta složená převážně z veteránů neměla v konkurenci 42 přihlášených štafetách přehnaná očekávání, pokud se výsledku týká. Cílem bylo především absolvovat všechny úseky bez písmenek na diskvalifikace. Konečný výsledek 22. místo byl pro nás tak příjemným překvapením.

Další společnou akcí bylo běžkařské soustředění ve Zdobnici v Orlických horách. Díky výborným sněhovým podmínkám a velké účasti rodin s dětmi jsme nejen zdokonalovali ovládání běžek, ale i utužovali kolektiv našeho spolku.

Aktivity spolku v zimním přípravném období (obvykle listopad až březen):

 • Atletická dráha stadionu Atletického klubu Olomouc – dorost + žáci – úterý 17 hod. Trénink zaměřený na techniku běhu a tempové běhy.
 • Tělocvična žáci – středa, tělocvična ul. Kosinova od 16 hod. Tréninku se účastnilo pravidelně 20 – 30 žáků, cílem je fyzická příprava, technika běhu, koordinace, posilování a hry včetně mapových. Po hodině v tělocvičně následovala mapová příprava a hry ve třídě.
 • Tělocvična dorost – středa, tělocvična ul. Kosinova od 17 hod. Určeno pro cca 10 – 15 dorostenců a trenérů, fyzické cvičení, hry a posilování, mapová teorie.
 • Víkendové výběhy spojené s mapovým cvičením (skupinový běh po linii apod.).

Pravidelné tréninkové aktivity spolku v závodním období:

 • Středeční měřené tréninky pro všechny skupiny mládeže byly pořádány v lesních terénech v okolí Olomouce. Tréninky byly zaměřeny cíleně na zdokonalování mapových dovedností – běh s mapou mimo cest, běh po vrstevnicích, udržování směru běhu v těžkém terénu, dohledávku kontrol, atd. Součástí tréninku byly mapové rozbory a v rámci možností i kvalifikovaný doprovod (stínování) trenéry.

Soustředění a další aktivity členů spolku SOB Olomouc

 • Koncem února jsme se zapojili do projektu „Týden orientačního běhu pro Ukrajinu“. Zapojili jsme se do pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Kromě finanční a materiální pomoci jsme přeložili do ukrajinštiny metodický návod jak začít s tréninkem orientačního běhu a nabídli jsme ukrajinským uprchlíkům zdarma možnost účastnit se našich tréninků, které využívaly 4 děti a jedna dospělá osoba.
 • SOBi nejen sportují, ale umí také přiložit ruce k dílu. 30 členů spolku 10. 4. 2022 provedlo úklid odpadků které nezodpovědní návštěvnici lesa po sobě zanechali v okolí Droždína, Svatého Kopečka a Radikova. Podařilo se nám sesbírat asi 260 kg odpadků. Mezi nejčastější nalezené odpadky patřilo sklo a plasty. To jest materiály, které se rozkládají několik stovek až tisíce let. Orientační běžci si váží lesa, neboť v něm tráví mnoho času při tréniku i při závodech. Úklidem odpadků v lese pomáhají nejen vlastníkům lesa, kteří jsou nespravedlivě zodpovědní za odpadky návštěvníků lesa, ale i veřejnosti, která upřednostňuje pobyt v čistém prostředí. V neposlední řadě i zvířatům pohybujících se v lese, neboť komunální odpadky jsou častým zdrojem poranění.
 • Osm dorostenců a žáků a dva trenéři se v době od 25.-27.2.2022 zúčastnili ve Vracově mapoví víkendovky zaměřené na rozběhání na kvalitní mapě.
 • Soustředění Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti ve slovinské Postojne se zúčastnili 4 členové SOB Olomouc. Součástí soustředění byla i účast na vícedenních závodech Lipica Open.
 • Tři dorostenky se v termínu od 1. do 3. 4. 2022 zúčastnily středoevropský pohár dorostu v Polsku v náročných terénech u Ogrodzieniece.
 • Velikonoční soustředění Dobšín ve dnech 14.-17.4.2022 absolvovalo 5 členů našeho spolku. Tréninky byly zaměřeny na změna směru, volba postupů, pochopení vrstevnic, vytrvalost, volbu a realizaci dlouhých postupů.
 • Přeboru škol v orientačním běhu se zúčastnilo 7 žáků z našeho spolku. Dvě kategorie naše běžkyně vyhrály.
 • Oddílového mapového soustředění ve Starých Splavech ve dnech 13. – 20. 8. 2022 se zúčastnilo 36 členů spolku, z toho 9 vedoucích, kteří organizovali program a připravovali jednotlivé tréninky. Dvoufázové tréninky v náročném balvanitém terénu pomohly účastníkům soustředění získat návyky pro úspěšné absolvování závodů v orientačním běhu.
 • Ve dnech 1. až 2. 10. 2022 se dva členové SOB Olomouc zúčastnili soustředění výběru žactva Hanácké oblasti zaměřené na přípravu na mistrovství České republiky štafet a oblastních výběrů žactva.
 • 3.12.2022 proběhl vánoční večírek SOB Olomouc za účasti 45 členů spolku. V rámci rekapitulaci uplynulého roku a plánování další sezóny byla do SOBí Síně slávy uvedena úspěšná reprezentantka ČR, stříbrná medailistka ze štafety z letošního ME v orientačním běhu v Estonsku a v historii našeho spolku nejúspěšnější závodnice Vendula Horčičková.
 • Ve dnech 16. – 18. 12. 2022 se sedm členů SOB Olomouc zúčastnilo lyžařského běžeckého soustředění na chatě Paprsek určeného pro děti a mládež ve věku 12-18 let. Tréninky byly zaměřeny na objemovou přípravu a techniku lyžování.

 

V roce 2022 náš spolek organizoval tyto závody:

Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu jednotlivců a závod sprintových štafet v Mohelnici dne 30. 4. 2022

Dvou závodů v orientačním běhu, které jsme pořádali v jednom dni, se zúčastnilo 363 závodníků, z toho 181 v dětských kategoriích. Centrem závodů byla ZŠ Vodní a její atletický stadion. Dopoledne proběhl závod ve sprintu jednotlivců na mapě Mohelnice sprint, kdy byl využit prostor v centru města. Odpolední závod sprintových štafet byl situován do okolí ZŠ Vodní a přilehlé zástavby. Výsledky sprintu lze dohledat ZDE, výsledky sprintových štafet ZDE.

 

Dny orientace v přírodě 24. 6. 2022

Dne 24.6.2022 jsme uspořádali Dny orientace v přírodě v Hejčíně pro ZŠ Svatoplukova. Jednalo se o náborový závod pro děti od 4. do 8. třídy, kdy byla pro účastníky připravena nenáročná trať v parku okolí školy a v přilehlé zástavbě. Před startem proběhlo seznámení s napo, mapovým klíčem a účastníci získali také základní informace o orientačním běhu. Trať bylo možné absolvovat samostatně nebo i ve dvojicích či trojicích. Akce se zúčastnilo 170 dětí a orientační běh si vyzkoušeli i někteří učitelé.

 

Letní olympiáda dětí a mládeže – Olomouc 26. – 30.6.2022

Společně s dalšími oddíly Hanácké oblasti jsme spolupořádali Letní olympiádu dětí a mládeže. Pro soutěžící jsme připravili závody ve sprintu, na krátké trati a ve sprintu smíšených štafet. Závodu se zúčastnilo 112 reprezentantů všech 14 krajů ČR.

26.6.2022 se uskutečnil závod ve sprintu jednotlivců. Centrem závodu byl stadion Atletického klubu Olomouc, kde byl i cíl závodu. Závodníci probíhali prostorem Bezručových sadů, Botanické zahrady, Rozária a část tratí vedla také historickým centrem města.

27.6.2022 proběhl závod na krátké trati. Centrem závodu bylo na hradě Helfštýn a závodní tratě vedly v okolí tohoto krásného hradu s tím, že cíl závodu byl přímo na hlavním nádvoří hradu, kde proběhl také květinový ceremoniál. Jak závodníci, tak trenéři ocenily atraktivní prostředí hradu a také náročné tratě. Po závodě byla organizována prohlídka hradu.

30.6.2022 se konal po dni volna závěrečný závod ve sprintu smíšených štafet. Centrem závodu byla ZŠ Terrera a její atletické hřiště, kde byl také start, předávka a cíl. Tratě byly situovány do prostoru okolí školy a okolní zástavby a do parku Malého prince.

 

Oblastní žebříček Hanácké oblasti Hlubočky – Mariánské Údolí – 1.10.2022

Závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem jsme uspořádali v Mariánském Údolí – Hlubočkách s centrem ve Skiareálu, kde byl situován také cíl závodu. Tratě byly postaveny v lesním prostoru směrem k obci Mrsklesy do bývalého vojenského prostoru. Závodu se zúčastnilo 361 závodníků všech věkových kategorií, z toho bylo 192 závodníků v mládežnických kategoriích. Výsledky závodu lze dohledat ZDE

Závod zimní ligy ve Velké Bystřici – 3.12.2022

Jednorázový denní závod jednotlivců v prodlouženém sprintu s pevným pořadím kontrol jsme uspořádali ve Velké Bystřici s centrem v kulturním domě Nadační. Závodní tratě byly vedeny jižně od železniční tratě kolem centra Velké Bystřice s cílem v amfiteátru. Závodu se zúčastnilo 202 závodníků, z toho bylo 65 v mládežnických kategoriích. Výsledky závodu lze dohledat ZDE

 

 

Sportovní činnost členů SOB Olomouc v roce 2022

V roce 2022 pokračoval vzestupný trend v počtu účasti členů našeho spolku na závodech v orientačním běhu. Po výrazném propadu v letech 2020 a 2021 způsobeném covidovou pandemií naši členové absolvovali celkem 1570 startů na závodech v orientačním běhu, z toho 18 startů v lyžařském orientačním běhu a 4 starty v orientačních závodech MTBO (na horských kolech). V zahraničí naši členové absolvovali 175 startů. Závodili jsme nejčastěji v Itálii, další závody jsme absolvovali v Brazílii, Maďarsku, Polsku, Rakousku, Slovinsku a Švédsku.
Dosáhli jsme historicky nejvyššího počtu aktivních členů našeho spolku – 111 členů našeho spolku se zúčastnilo alespoň jednoho závodu v orientačních sportech. V průměru se tak naši aktivní závodníci zúčastnili 14 závodů v roce. V porovnání s rokem 2019, kdy naši aktivní závodníci absolvovali v průměru 18 závodů, je to pokles. Důvodem jsou pravděpodobně navyšující se rodinné rozpočty v kombinaci s nárůstem startovného na závodech, kdy se pořadatelé snaží pokrýt zvýšené náklady spojené s pořádáním závodů.

Členové spolku dosáhli řady úspěchů na úrovni oblastních, celostátních i mezinárodních závodů.

Na Mistrovství Hanácké oblasti tříčlenných štafet titul v kategorii žen získala štafeta ve složení Iva Poklopová, Viktorie Smékalová a Markéta Bidová. Stříbrné medaile vybojovaly štafeta v kategorii H18 ve složení Igor Vodička, Jiří Robenek a Jáchym Janeček, ve veteránské kategorii H40 pak štafeta ve složení Robert Zbíral, Michal Paulíček a David Kopecký.

Na Mistrovství Hanácké oblasti sprintových štafet získala bronzovou medaili v kategorii štafeta ve složení Magdalena Kubíčková, Tereza Kopecká, Jiří Hasal a Lukáš Tempír.

Na Mistrovství Hanácké oblasti na krátké trati titul získaly Lenka Jílková v kategorii D16 a Viktorie Smékalová v kategorii D18. Ve stejné kategorii vybojovala stříbro Karolína Smékalová, bronzovou medaili pak získala Eva Bartoňová v kategorii D35.

Na Mistrovství Hanácké oblasti na klasické trati titul získaly Lenka Jílková v kategorii D16, a Magdalena Kubíčková v kategorii D12; stříbro Pavla Horová v kategorii D21 a Bartoňová Eva v kategorii D35.

Na Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu mistrovský titul získala Smékalová Viktorie v kategorii D18 a Jáchym Tempír v kategorii HD10N; stříbro Marie Šaňáková v kategorii D16, bronzovou medaili pak získala Smékalová Karolína v kategorii D18.

Na Mistrovství ČR v nočním orientačním běhu obsadila Adélka Binarová 9. místo v kategorii D18.

Na Mistrovství ČR ve sprintu byla naší nejúspěšnější závodnicí Tereza Paulíčková na 8. místě v kategorii D16. Stejné umístění vybojovala tato závodnice i na Mistrovství ČR na krátké trati. Na Mistrovství ČR na klasické trati Terka získala svoji první mistrovskou medaili. V kategorii D16 vybojovala stříbro. Po pětileté pauze opět medaile z MČR pro člena SOB Olomouc 😊. Po sobotní kvalifikaci, kde vyhrála svůj rozběh s náskokem více než 3 minuty, se prosadila i ve finále a po rozvážném začátku se díky vyrovnanému výkonu bez větších chyb dostala na druhé místo se ztrátou 3:44 min za Viktorií Škáchovou (DKP) a pět vteřin před Kristýnou Finstrlovou (ZBM).

Skvělých výsledků dosáhli na celostátních závodech i naše veteránky a veteráni. Eva Bartoňová získala stříbrné madaile z Veteraniády ČR na klasické trati a rovněž i na krátké trati v kategorii D50. Na Veteraniádě ČR ve sprintu vylepšila Ivana Poklopová své loňské umístění o jednu příčku a v kategorii D55 obsadila 4. příčku.

Na Mistrovství ČR štafet předvedla výborný výkon v kategorii D18 štafeta ve složení Terka Paulíčková, Viktorie Smékalová a Lenka Jílková. 12. místo v konkurenci 42 družstev je druhým nejlepším výsledkem naší štafety v kategorii D18 od roku 2010. V roce 2020 byla jen o jednu příčku výše štafeta ve složení Vlaďka, Adéla a Markéta v konkurenci 29 štafet.

Skvělé je i 13. místo štafety v kategorii H165 ve složení Kubíček, Horčička a Pernica. Jedná se o druhý nejlepší výsledek naší štafety v této věkové kategorii vůbec. Jen v roce 2018 byla úspěšnější štafeta ve složení Pernica, Navrátil a Šimek (7. příčka z 26 štafet). Ženy ve složení Markéta, Pavla a Vlaďka dosáhly v D21 na 25. místo v konkurenci 42 štafet. Ukončily jsme tak období 8 let, kdy naše ženy v této kategorii neběžely.

Na Mistrovství ČR družstev naše štafeta v kategorii DH275 ve složení Kubíček, Poklopová, Pernica, Bartoňová a Šimek vybojovala 11. příčku v konkurenci 27 družstev.

Úspěšní jsme byli i na letních vícedenních závodech.

František Dostál na největším vícedenním závodu O-ringen ve švédské Uppsale skončil na 3. místě v kategorii M17-20 Kort. Tereza Paulíčková skončila čtvrtá na čtyřdenních závodech Sudety cup 2022. Jaroslava Jánošíková vybojovala první místo v kategorii D55C ve třídenním závodu Cena střední Moravy, Lenka Jílková pak stříbrnou medaili v kategorii D18B. Jan Horký zde vybojoval bronzovou příčku v H21A, Hana Jílková pak stříbrnou příčku v D35C.

Výrazných úspěchů jsme dosáhli i v dlouhodobých soutěžích roku 2022:

celostátním žebříčku A obsadila Tereza Paulíčková 6. místo v kategorii D16A. Markéta Bidová se umístila na 17. místě v kategorii D20A.

Moravském žebříčku v kategorii D16B zvítězila Lenka Jílková. Barbora Dráčová ve stejné kategorii obsadila 10. místo. Viktorie Smékalová v kategorii D18B obsadila 5. místo, Karolína Smékalová pak 16. příčku. Janeček Jáchym obsadil 12. místo v kategorii H16B, Filip Rajman 6. místo a Jirka Matyáš v kategorii H20B. 9. místo. Jílková Hana v kategorii D40B obsadila 4. příčku, Roman Šimek bronzové umístění a Jiří Kubíček bramborovou pozici v kategorii H55B.

V Hanáckém žebříčku jaro 2022 zvítězila Lenka Jílková v kategorii D16C a Viktorie Smékalová v D18C. Na bronzové pozici skončila Magdalena Kubíčková v D12C, Marie Šaňáková v D16C a Jáchym Janeček v H16C.

V Hanáckém žebříčku podzim 2022 zvítězila Magdalena Kubíčková v kategorii D12C, Lenka Jílková v D16C a Jáchym Janeček v H16C. Na 3. místě skončila Magdalena Kubíčková v D12C.
Nejúspěšnějším závodníkem v lyžařském orientačním běhu (LOB) byla Johanka Šimková, členka české reprezentace v LOB. Závěrem roku absolvovala dva závody světového poháru (WRE) v lyžařském orientačním běhu v rakouském Seefeldu. Ve sprintu vyhrála v elitní kategorii žen, na krátké trati dojela na druhé příčce. V mládežnických kategorií byla nejúspěšnější Tereza Paulíčková, která na MČR ve sprintu vybojovala 4.místo v kategorii D17. Z veteránů byl nejúspěšnější Michal Paulíček, který na stejném mistrovství obsadil v kategorii H35 rovněž 4. příčku.

Českém poháru v lyžařském orientačním běhu obsadila Lenka Jílková 9. místo a Tereza Paulíčková 14. místo v kategorii D17A. Michal Paulíček obsadil 6. příčku v hodnocení kategorie H35B.

Jáchym Janeček a Tereza Paulíčková si vybojovali nominaci za Olomoucký kraj na Zimní olympiádu dětí a mládeže, která se uskuteční ve dnech 22.-27.1.2023.

Nejúspěšnějším závodníkem v MTBO (orientační běh na horských kolech) byl Jáchym Janeček, který vybojoval 15. příčku v kategorii H17 na Mistrovství ČR v MTBO na krátké trati.

Mezinárodní úspěchy:

Výborných úspěchů dosáhl Jan Semerád na Letní deaflympiádě v Brazílii (dříve se používal název Světové hry pro neslyšící). Ze smíšené sprintové štafety (M. Pangrácová, Semerád, Spilka, A.Pangrácová) si přivezl bronzovou medaili, stejný výsledek získal i ze štafetového lesního závodu (Semerád, Procházka, Spilka).

Z Mistrovství Evropy lesníků v italském Toblachu přivezla Karolína Smékalová stříbrnou medaili ze sprintu, bronzovou medaili pak z middlu. Hana Šimková vybojovala titul ve štafetě v kategorii W165 a David Smékal v kategorii M105. Roman Šimek si přivezl stříbrnou medaili v kategorii M165.

Iva Poklopová vybojovala na Mistrovství světa veteránů v orientačním běhu v italské Garganě 9. místo v kategorii W55.

Z italského čtyřdenního závodu Toscana classic přivezli titul Michal Paulíček v kategorii M35, Tereza Paulíčková ve W16 a Adéla Paulíčková ve W14. David Kopecký získal v kategorii M40 titul mistra USA ve sprintu a na krátké trati, titul vícemistra pak na krátké trati.

 

Přehled získaných licencí v roce 2022

Orientační běh:

Licence B                                                       Licence A

 1. Janeček Jáchym                                       Jílková Lenka
 2. Šaňáková Marie                                       Bidová Markéta
 3. Smékalová Viktorie                                 Paulíčková Tereza
 4. Smékalová Karolína                                Binarová Adéla
 5. Jirka Matyáš
 6. Rajman Filip
 7. Kopecká Tereza
 8. Dráčová Barbora
 9. Kubíčková Magdalena
 10. Malasková Linda
 11. Barták Petr

 

Lyžařský orientační běh:

Licence B                                                       Licence A

Jílková Lenka                                                  Paulíčková Tereza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBí nej za rok 2022

Účast na závodech:

 1. Lenka Jílková 57 stratů
 2. Tomáš Krampla 55 startů
 3. Ladislav Jadviščok 46 startů

Účast na závodech hodnocení rodinných klanů:

 1. Paulíčkovi 138 startů
 2. Kopečtí 115 startů
 3. Kubíčkovi 112 startů

Nejaktivnější SOBí nováček

 1. Jan Semerád 30 startů
 2. Malasková Linda 23 startů
 3. Malaska Lukáš 23 startů

Cena Mirka Dušína – nejvíce startů bez disknutého závodu v sezóně

 1. Tereza Paulíčková 42 startů
 2. Roman Šimek 41 startů
 3. Kubíček Jiří 37 startů

Nejlepší SOBice v rankingu k 30.11.2022

 1. Horová Pavla 6728
 2. Bidová Markéta 6634
 3. Raclavská Vlaďka 4918

 

Nejlepší SOBi v rankingu k 30.11.2022

 1. Horký Jan 6340
 2. Dostál František 5805
 3. Semerád Jan 4786

 

Klubový ranking veteránek

 1. Bartoňová Eva 6272
 2. Janošíková Lenka 5560
 3. Jílková Hana 5269

Klubový ranking veteránů

 1. Horký Jan 7492
 2. Kopecký David 6757
 3. 265. Zbíral Robert             6078