SOBi se opět připojují k akci “Ukliďme Česko”

SOBi se opět připojují k akci “Ukliďme Česko”

Kdo má chuť a čas přiložit ruku k úklidu lesa, dostavte se prosím v sobotu 23.9.2017 v 9,00 hod k východu ze ZOO na Svatém Kopečku. Pod vedením Jana Bednáře budete rozděleni do skupinek a dostanete pytle na odpadky a pro předem přihlášené i rukavice. Každá skupinka dostane mapku se zákresem trasy, kterou vyčistí. Konec úklidu je naplánován dle vašich možností, nejdéle však do 15.00 na Fortu Radíkov. Tam bude kontejner a pečení buřtů, případně podle zájmu další atrakce – házení nožů, vzduchovky, hledání pokladů detektorem kovů, prolézání podzemní štoly, atp.

Akce je pořádána ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Šternberk, která v dané lokalitě pečuje o většinu lesních porostů.

Prosím, abyste se registrovali na stránkách http://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/dobrovolnik/?idEvent=15868 jako dobrovolníci a připojit se k našemu úklidu na stránkách http://www.uklidmecesko.cz/map/, (je nutné rozkliknout na mapě Svatého Kopečku ikonku “Uklízecí procházka od ZOO po Fort  Radíkov” a připojit se k akci)

Pokud máte jakékoliv dotazy k akci, volejte Honzu Bednáře tel. 777 135 001.

Více informací o akci “Ukliďme Česko” naleznete na stránkách http://www.uklidmecesko.cz/.