Statistické údaje SOB Olomouc 2021

Statistické údaje SOB Olomouc 2021

V roce 2021 absolvovali členové SOB Olomouc celkem 1155 startů v závodech v orientačním běhu.  Naprostá většina startů se týkala orientačního běhu. Jen 4 starty jsme absolvovali v lyžařském orientačním běhu a 4 starty v MTBO.

V porovnání s předchozím rokem se jedná o nárůst o 391 startů. Přesto zdaleka nedosahujeme počtu dosaženého v předkovidovým obdobím: rok 2016 – 1357 startů, 2017 – 1548 startů, 2018 – 1555 startů a v roce 2019 dokonce 1964 startů !!!

Pozitivní zprávou je, že počet členů našeho spolku, kteří se zúčastnili alespoň jednoho závodu v orientačním běhu,  je v období, ve kterém vedu statistiku startů, druhým nejvyšším: 2016 – 87 členů, 2017 – 93 členů, 2018 – 98 členů, 2019 – 109 členů, 2020 – 84 členů a v roce letošním 101 členů :-).

Nejvíce startů a titul Forrest Gump našeho spolku získal s výrazným náskokem Tomáš Krampla – 46. Je otázkou co, lépe řečeno kdo za jeho výsledky stojí :-). Na dalších příčkách skončili: Laďa Jadviščok st. – 35, Roman – 34, Markéta – 33 a Michal s |Terkou – shodně 30 startů. Tomáš si však zároveň vybojoval i titul Diskobola SOB Olomouc za rok 2021. S osmi závody s výsledkem DISK jen o jeden závod překonal dalšího průšviháře. Pozitivní zprávou pro Toma je, že se dosud žádnému diskobolu nepodařilo obhájit toto nelichotivé prvenství. Takže pokud statistika nelže, tak se i Tomovi blýská na lepší časy :-).

Naopak titul Mirka Dušína za nejvyšší počet startů bez jediného disku získává za rok 2021 Terka Paulíčková – 30 :-). Je to zajímavé i vzhledem k tomu, že Michal Paulíček byl diskobolem roku 2019, když získal 6 zářezů.

V průměru každý aktivní závodník našeho spolku se zúčastnil 11,4 závodu. Nejvíce startů z hlediska klanů našeho spolku mají na svém kontě Paulíčci – celkem 101 :-). Následují Kopečtí – 94 a Kubíčci – 70 startů :-).

Posledním prezentovaným údajem je jakým směrem se ubírá náš spolek dle věkového rozložení aktivních členů.  V roce 2016, od kdy sleduji záznamy,  mládež ve věku do 20 let včetně absolvovala 37,4 % ze všech startů členů SOB Olomouc. Veteráni 35+ se podíleli 60,2 %, dospělí ve věku 21 až 34 let pak 2,4 %. Zastoupení startů mládeže se postupně navyšuje na úkor veteránů: 2017- 40,2 %, 2018 – 41,3 %, 2019 – 47 %, 2020 – 45,3 % a 2021 – 47,9 %. To je důkazem, že práce s mládeží má v našem spolku vzestupnou tendenci :-).

Děkuji všem členům spolku za aktivitu, především pak trenérům, předsedovi a Jindře 🙂

Správný směr v roce 2022 přeje

Roman