Středa 16.1.2019

Tuto středu budou obě skupiny trénovat pouze v tělocvičně (nepůjdeme do třídy):

Od 15:30 do 17:00 v tělocvičně SPŠS bude mít trénink skupina NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍCI a MLADŠÍ ZAČÁTEČNÍCI (závodníci kategorií HDR+DH10 a neregistrované děti ročník 2007 a mladší) s Bárou, Klárkou a Jardou.

Od 16:30 do 18:30 v tělocvičně DDM bude mít trénink skupina ŽÁCI a STARŠÍ ZAČÁTEČNÍCI (registrovaní závodníci kategorií DH14+DH12 a neregistrované děti rok narození 2006 a starší) s Jirkou a Zuzou.

Děkujeme lyžařům, kteří nám zapůjčili tělocvičnu v DDM. Dokud bude přát lyžařům počasí a oni budoiu moci trénovat na svahu, budeme mít tělocvičnu DDM k dispozici a tréninky včetně mapové teorie budou probíhat v tělocvičně. Až sleze sníh a lyžaři budou opět tělocvičnu využívat, vrátíme se s mapovou teorií do třídy.