Trénink 25.1.

Trénink starších (DH14 a výš) je na SPŠ a pak teoretický-mapový na DDM (do 18:00). Sraz v 15:50 přes SPŠ. Vede Martina, DavidK a Jindra

Trénink mladších (DH12 a mladší) je ve třídě DDM (sraz mezi 15:50 a 16:00 u DDM), poté v tělocvičně DDM (do 18:00). Vede DavidS a Klárka