Změny v členské základně

Do konce února byl přestupní termín orientačních běžců a je tedy čas zaznamenat změny v naší členské základně. Z našeho SOB Olomouc odešli Vítek Horčička (přestup do STE), Honza Travex Trávníček (přestup do PLU), Robert Robin Binar (přestup do OOL), Martin Dzik (přestup do GIG) a Jarda Kašpar (přestup do KSU).

Mezi nově příchozí jsme zaznamenali Igora Vodičku (přestup z LPU), a nově registrované Kubu Staroštíka, Natálku Künstlerovou, Filipa Rajmana, Robina a Matyáše Polácha a Dana a Šárku Šaňákovi.

Hostovat ve štafetách bude Terka Jánošíková (STE) a naopak u nás bude hostovat v dorostenecké štafetě Mates Jirka (ze ZPV).

Odcházejícím členům chceme poděkovat za jejich práci pro oddíl a skvělou reprezentaci a nově příchozí srdečně vítáme a přejeme hodně krásných sportovně-společenských zážitků v našem oddílu!