Členské příspěvky na rok 2022

Členské příspěvky na rok 2022

Všem členům SOB Olomouc byl včera odeslán e-mail na adresy, které jsou uvedeny v žádosti o zapsání do spolku – potažmo v elektronické evidenci ORIS (evidence a registrace závodníků u Českého svazu orientačních sportů). Ve zprávě jsou informace k platbě ročních příspěvků a k registraci pro závodní sezónu 2022.

Je žádoucí, aby všichni členové SOB Olomouc, nejpozději do 15.2.2022 dali na vědomí Janě Smékalové:
1. zda chtějí i nadále býti členy SOB Olomouc
2. zda chtějí zaregistrovat pro sezónu 2022, aby mohli aktivně závodit a účastnit se OB akcí

K 15.2.2022 je nutno uhradit  členský příspěvek oddílový příspěvek:
1. členský příspěvek ve výši 100,- Kč uhradí VŠICHNI členové SOB Olomouc
2. členové, kteří chtějí pro sezónu 2022 zaregistrovat, uhradí oddílový příspěvek podle věkové kategorie (podrobnosti najdete v zaslaném e-mailu, případně se obraťte na Janu Smékalovou, která má registrace na starosti a nebo se zeptejte trenérů či členů organizačního výboru SOB Olomouc – kontakty).

Podrobnější informace k sezóně 2022 pak najdete v oddílovém Zpravodaji, který se právě připravuje.