Registrace OB na sezónu 2017

Blíží se konec února, což je termín pro registraci OB na sezónu 2017. Pokud jste členy SOB Olomouc (UOL) a chcete být pro následující sezónu za UOL zaregistrováni, uhraďte nejpozději do 22.2.2017 členský příspěvek na rok 2017. Výše členských příspěvků, pokyny k registraci všech sekcí ČSOS (tj. OB, MTBO i LOB), informace o přihlašování na závody, pravidla pro úhradu nákladů členů SOB Olomouc, spojených se závody OB, informace o trénincích, kontakty na činovníky spolku a trenéry, to vše a další informace najdete ve Zpravodaji 2017.