Trénink 21.6

Odjezd z Olomouce podle plánu 15:30 z parkoviště u krematoria. Shromaždiště tréninku  je u hospody Ochozský Mlýn (změna oproti původnímu plánu).